Program konferencji

 

9.30–10.00 Rejestracja uczestników konferencji

10.00–10.05 Rozpoczęcie konferencji. Przedstawienie programu, osób i firm współtworzących konferencję

10.05–10.25
Książka przyszłości – wyzwania technologiczne i społeczne
Jacek Hamerliński, dyrektor, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

10.25–10.50
Automatyzacja i personalizacja w produkcji dziełowej
Krzysztof Pisera, dyrektor ds. zarządzania ofertą, SCORPIO
Piotr Ronke, dyrektor handlowy, SCORPIO

10.50–11.25
Nowoczesne i optymalne kosztowo metody produkcji książek
Szymon Symonowicz, HP Indigo and Scodix Team Sales Manager, Digiprint

11.25–12.00
Cyfrowy druk książek: przenieś swój biznes na wyższy poziom
Agnieszka Głowacka, Business Development Manager POD, Fujifilm

12.00–12.20 Przerwa kawowa

12.20–12.40
Sektor druku dziełowego w Polsce wg raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce 2022”
Marek Pakosz, dyrektor biura, Polska Izba Druku

12.40–13.00
Rynek książki w Polsce – co nas zabija, co nas wzmacnia
Piotr Dobrołęcki, redaktor naczelny „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, Biblioteka Analiz

13.00–13.40
Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli branży – wydawców, drukarzy, dostawców materiałów do druku dziełowego
Prowadzenie: Piotr Dobrołęcki i Magdalena Korczyńska z-ca redaktora naczelnego „Świata DRUKU”

13.40–13.50 Losowanie nagród. Zakończenie konferencji

Program na dzień 30.09.2022